Navigácia

Obsah

Zamestnanci obce

 

Kontakty na zamestnacov obce:

Pracovníčka obce Eva Vatrtová     tel.: 033/7780 026
e-mail:  obecnyurad@sterusy.sk
Pracovníčka obce Soňa Bokorová tel.: 033/7780 026
e-mail: podatelna@sterusy.sk 
Hlavný kontrolór

Mgr. Igor Strýček PhD.  

tel.: 033/7780 026
e-mail: kontrolorsterusy@gmail.com