Obsah

Policajti v MŠ

Prišli nás zatknúť policajti? Pýtali sa deti, keď uvideli, pred materskou školou zastaviť policajné auto...