NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

 

GEOPORTÁL OBCE

geoportál obce

VIRTUÁLNE PREHLIADKY OBCE

Virtuálne prehliadky

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 

Navigácia

Obsah

Kontakty


Obec Šterusy
Obecný úrad
922 03  Šterusy 117


Telefón: 033/7780 026

IČO: 00800163
DIČ: 2020538091

 

Bankové spojenie:
VÚB, a.s., pobočka Vrbové
IBAN číslo (číslo účtu): SK30 0200 0000 0000 3002 7212

 

Starosta:

Štefan Madunický

Tel.č.: 033/7780 026

Mobil: 0917/875 685

E-mail: starosta@sterusy.sk

 

Podateľňa:

Mgr. Katarína Bolečková

Tel.č.:  033/7780 026                              

E-mail: podatelna@sterusy.sk

 

Ekonomický úsek:

Ing. Zuzana Jurčová

Tel.č.:  033/7780 026

E-mail: zuzana.jurcova@sterusy.dcom.sk

 

Úradné hodiny

 

PONDELOK

   7:30  –  12:00 h                  13:00  -  16:30 h

UTOROK

   7:30  –  12:00 h                  13:00  -  15:30 h

STREDA

   7:30  –  12:00 h                  13:00  -  15:30 h

ŠTVRTOK

   nestránkový deň

PIATOK

   8:00  –  12:00 h

 

_______________________________________________________________________

SPOLOČNÝ ÚRAD SAMOSPRÁVY - pracovisko Piešťany

 

Kontakt:

Ing. M. Magula a K. Dalošová - 033/7730 137

RNDr. J. Petušík

PhDr. M. Lagová, T. Heribanová - 033/7730 138

Ing. E. Bruncková, Mgr. Z. Magulová - 033/7730 139

 


 

Informácie o napĺňaní webového sídla: 

webmaster@sterusy.sk

 

Technický prevádzkovateľ:

LOMBARD, s.r.o.
Školská ulica 2038/14 
921 01 Piešťany
www.lombard.sk 
lombard@lombard.sk  


Kompetencie:
Obec Šterusy je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Matrika pre Obec Šterusy je zriadená na Mestskom úrade vo Vrbovom.

 

Pozn.:                                                                                                                                 Využitie informácií na stránkach obce pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase správcu obsahu ako prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja. Všetky textové, grafické a iné obsahové materiály sú chránené autorským zákonom. 

 

Prehlásenie o prístupnosti:                                                                          Webové sídlo obce Šterusy  www.sterusy.sk sa snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely č. 570/2009 Z.z. zákona NR SR č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného Výnosu o štandardoch pre IS VS - prílohy č. 1 (účinnosť od 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).