Navigácia

Obsah

Kontakty

Správca obsahu:  
Obec Šterusy
Obecný úrad
Šterusy č. 117
922 03 Vrbové

Telefón: 033 7780 026

IČO: 00800163
DIČ: 2020538091

VÚB, a.s. pobočka Vrbové
Číslo: SK30 0200 0000 0000 3002 7212

Podateľňa:                                              

podatelna@sterusy.sk

 

Ekonomický úsek:

zuzana.jurcova@sterusy.dcom.sk

 

Starosta: Štefan Madunický                    

starosta@sterusy.sk 

 

Informácie o napĺňaní webového sídla: 

webmaster@sterusy.sk

 

Technický prevádzkovateľ:

LOMBARD, s.r.o.
Školská ulica 2038/14 
921 01 Piešťany
www.lombard.sk 
lombard@lombard.sk  


Kompetencie:
Obec Šterusy je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Matrika, stavebný úrad, školský úrad a úrad pre služby v sociálnej oblasti pre Obec Šterusy sú zriadené na Mestskom úrade vo Vrbovom.

 

Úradné hodiny

PONDELOK

   8:00  –  12:00 h                  12:30  -  16:30 h

UTOROK

   8:00  –  12:00 h                  12:30  -  15:30 h

STREDA

   8:00  –  12:00 h                  12:30  -  15:30 h

ŠTVRTOK

   nestránkový deň

PIATOK

   8:00  –  12:00 h

 

Pozn.:

Využitie informácií na stránkach obce pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase správcu obsahu ako prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja. Všetky textové, grafické a iné obsahové materiály sú chránené autorským zákonom. 

 

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Šterusy  www.sterusy.sk sa snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely č. 570/2009 Z.z. zákona NR SR č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného Výnosu o štandardoch pre IS VS - prílohy č. 1 (účinnosť od 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).