NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

 

GEOPORTÁL OBCE

geoportál obce

VIRTUÁLNE PREHLIADKY OBCE

Virtuálne prehliadky

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 

Navigácia

Obsah

O materskej škole

 

"Dieťa je živý kvet zeme" ( Maxim Gorkij )

 

Milí rodičia!
Vítame Vás na internetovej stránke Obce Šterusy, v sekcii Materská škola. Sme radi že ste si našli čas a chcete sa o nej dozvedieť niečo viac.
Prečo by malo vaše dieťa navštevovať našu školu? Možno preto, že vaše deti budú tráviť čas v príjemnom útulnom a zrekonštruovanom prostredí. Pre deti sú pripravene rôzne činnosti, aktivity a krásne hračky v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie.
Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí.

MŠ

Materská škola začala svoju činnosť v šesťdesiatich rokoch minulého storočia. Je to jednotriedna MŠ, ktorá poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poskytuje tiež možnosť poldenného pobytu.

Je umiestnená v účelovej budove, ktorá je prízemná. Budova je rozdelená na hospodársku časť a učebnú časť. Nachádza sa tu spoločná šatňa, umyváreň a wc. Hospodársku časť tvorí kuchyňa, sklady, kancelárie pre vedúcu školskej jedálne a riaditeľňa, kotolňa a šatňa pre zamestnancov.

 

 

Denný program

 

07:00 - príchod do materskej školy,didaktické voľné hry pod dohľadom učiteľky

08:00 - pohybové a relaxačné cvičenia, hudobno-pohybové hry, hygiena
  
08:30 - hygiena, desiata

09:00 - ranný kruh detí (čo sme zažili, aké je počasie, deň...), edukačné aktivity detí podľa týždenných plánov, hygiena, pitný režim

09:30 - pobyt vonku, hygiena

11:30 - obed
  
12:00 - hygiena, rozprávka (čítaná učiteľkou, alebo pustená z CD) odpočinok, hygiena

14:30 - hygiena, olovrant

15:00 - 16:00  voľné hry detí a popoludňajšie aktivity detí pod dohľadom učiteľky do prebratia dieťaťa rodičom, alebo inou splnomocnenou osobou