Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.05.2018

Oprava miestnych komunikácií v Obci Šterusy

Zmluva o dielo

8 150,01 EUR

Cesty Nitra

Obec Šterusy

23.05.2018

zabezpečenie výkonu činnosti a určenie zodp. osoby

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej o

Neuvedené

osobnyudaj.sk

Obec Šterusy

18.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

3 500,00 EUR

Obec Šterusy

Telovýchovná jednota Šterusy

15.05.2018

Oprava chodníkov a dažďových žľabov

zmluva o dielo na vyhotovenie chodníkov a dažďovýc

11 200,49 EUR

Staveco, s.r.o,Topoľčany

Obec Šterusy

10.05.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

400,00 EUR

Ing. Viera Krajčovičová

Obec Šterusy

25.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

700,00 EUR

Obec Šterusy

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska - Šterusy

19.04.2018

Zmluva o prenájme priestorov KD

Zmluva o prenájme priestorov KD

Neuvedené

Obec Šterusy

Lýdia Vadíková

17.04.2018

Zmluva o reklame - deň detí 2018

Zmluva - deň detí

143,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Šterusy

13.04.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Orange Slovensko a.s.

Obec Šterusy

21.03.2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

70,00 EUR

Obec Šterusy

Bolečková Katarína

21.03.2018

Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody pre vodný zdroj Šterusy

Zmluva o dielo

6 372,00 EUR

Centrum enviromentálnych služieb

Obec Šterusy

21.03.2018

Dohoda o prevode nehnuteľného majetku

009027/2018

Neuvedené

Okresný úrad Trnava

Obec Šterusy

13.03.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Č.072TT130012

97 935,28 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Šterusy

13.03.2018

Zmluva o prenájme priestorov KD

Zmluva o prenájme priestorov KD

15,00 EUR

Obec Šterusy

Helena Prodajová

05.03.2018

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Zmluva o nájme

Neuvedené

Peter Uhlík

Obec Šterusy

23.02.2018

Zmluva o nájme časti pozemku

2/2018/SÚC TTSK

Neuvedené

Správa a údržba ciest TTSK

Obec Šterusy

13.02.2018

Zmluva o prenájme priestorov KD

Zmluva o prenájme priestorov KD

Neuvedené

Obec Šterusy

Rodičovské združenie pri MŠ Šterusy

23.01.2018

Zmluva na služby externého manažmentu

Zmluva na služby externého manažmentu

990,00 EUR

Prvá projekčná s.r.o.

Obec Šterusy

23.01.2018

Zmluva o prenájme priestorov KD

Zmluva o prenájme priestorov KD

Neuvedené

Obec Šterusy

Telovýchovná jednota Šterusy

19.01.2018

Zmluva o zhotovení projektu

Zmluva o zhotovení projektu

1 800,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany

Obec Šterusy

03.01.2018

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 1020072006 o uložení odpadu

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 1020072006

Neuvedené

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Šterusy

03.01.2018

Príloha č. 2 Zmluvy č. 110 101 13 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Príloha č. 2 Zmluvy č. 110 101 13

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Šterusy

28.11.2017

Zmluva o dielo Obnova objektu KD Šterusy

Zmluva o dielo Obnova objektu KD Šterusy

95 685,01 EUR

RENOME REAL, s.r.o

Obec Šterusy

16.11.2017

Zmluva o prenájme priestorov KD

Zmluva o prenájme priestorov KD

Neuvedené

Obec Šterusy

Ladislav Dlhý

09.11.2017

Zmluva o prenájme priestorov KD

Zmluva o prenájme priestorov KD

Neuvedené

Obec Šterusy

Jozef Srogončík

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: