Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.02.2016

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Šterusy

15.02.2016

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Šterusy

02.02.2016

Zmluva o prenájme priestorov KD

Zmluva o prenájme priestorov KD

0,00 EUR

Obec Šterusy

Rodičovské združenie pri MŠ Šterusy

29.01.2016

Zmluva o prenájme priestorov KD

Zmluva o prenájme priestorov KD

0,00 EUR

Obec Šterusy

Ing. Michal Nesteš

25.01.2016

Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb

0,00 EUR

PROTEUS

Obec Šterusy

25.01.2016

Zmluva o prenájme KD

Zmluva o prenájme KD

0,00 EUR

Obec Šterusy

Ferechová Mária

18.01.2016

Prenájom priestorov KD

Zmluva o prenájme priestorov KD

0,00 EUR

Obec Šterusy

Telovýchovná jednota Šterusy

31.12.2015

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

0,00 EUR

Obec Šterusy

Ďuriga Viktor

30.12.2015

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

0,00 EUR

Obec Šterusy

Ladislav Dlhý a Jaroslav Šimo

21.12.2015

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb

0,00 EUR

PROTEUS

Obec Šterusy

16.12.2015

Dodatok č. 1/2015 k zmluve č. 110 101 13 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Dodatok č. 1/2015 k zmluve č. 110 101 13

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Šterusy

11.12.2015

Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti

D O H O D A číslo 030/§52/2015 o zabezpečení podmi

0,00 EUR

Úrad práce soc. vecí a rodiny Piešťany

Obec Šterusy

11.12.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum miest a obcí

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové c

0,00 EUR

DataCentrum elekronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Šterusy

09.12.2015

Dodatok k zmluve o zriadení spoločného staveb. úradu

Dodatok k zmluve o zriadení spoloč. stavebného úra

0,00 EUR

Spoločný stavebný úrad Trebatice

Obec Šterusy

09.12.2015

zmluva o vykonávaní menších obecných služieb

Dohoda č. 25/12/417/2015

0,00 EUR

Úrad práce soc. vecí a rodiny Piešťany

Obec Šterusy

09.12.2015

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestoro

Dodatok k zmluve o nájme nebyt. priestorov 2/2015

0,00 EUR

Obec Šterusy

Neznámi

03.12.2015

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č. 15/170

Zmluva o dielo

300,00 EUR

Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.

Obec Šterusy

02.12.2015

Zmluva č. 112471 08U03

Zmluva č. 112471 08U03

0,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Šterusy

26.11.2015

Prenájom KD

Prenájom KD

0,00 EUR

Obec Šterusy

Miriam Machová

18.11.2015

Prenájom KD - Country Šterusy

Prenájom KD

0,00 EUR

Obec Šterusy

Ladislav Dlhý

12.11.2015

Prenájom KD-Zabíjačkové hody

Prenájom KD

0,00 EUR

Obec Šterusy

Jozef Srogončík

04.11.2015

zamestnávanie podľa § 10

Dodatok č. 2 k dohode č. 031/2014

0,00 EUR

Úrad práce soc. vecí a rodiny Piešťany

Obec Šterusy

02.11.2015

Zmluva o prevádzke internetovej stránky obce

Zmluva o prevádzke internetovej stránky

300,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šterusy

02.11.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

540,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šterusy

16.10.2015

Zmluva o pripojení DCOM

Dodatok k zmluve o pripojení k informačnému systém

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy

Obec Šterusy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: