Obsah

Povinné  zverejňovanie

 

Dňa 9.12.2010  Národná rada Slovenskej republiky schválila v treťom čítaní novelizáciu Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá zavádza pre verejnú správu povinnosť zverejňovania uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a platených faktúr na Internete. Povinné osoby podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, teda orgány štátnej správy, samospráva aj nimi založené právnické osoby hospodáriace s verejnými financiami, budú povinne zverejňovať zmluvy, objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby. Účinnosť novely od 1.1.2011.

Faktúry

Faktúry 2011

Faktúry - január 2011, príloha č.1

faktury - januar 2011 priloha c.1.pdf Stiahnuté: 288x | 28.01.2011

Faktúry - január 2011, príloha č.2

faktury - januar 2011 priloha c.2.pdf Stiahnuté: 309x | 11.03.2011

Faktúry - január 2011, príloha č.3

faktury - januar 2011 priloha c.3.pdf Stiahnuté: 317x | 11.03.2011

Faktúry - január 2011, príloha č.4

faktury - januar 2011 priloha c.4.pdf Stiahnuté: 239x | 11.03.2011

Faktúry - február 2011, príloha č.1

faktury - februar 2011 priloha c.1.pdf Stiahnuté: 262x | 11.03.2011

Faktúry - február 2011, príloha č.2

faktury - februar 2011 priloha c.2.pdf Stiahnuté: 304x | 11.03.2011

Faktúry - február 2011, príloha č.3

faktury - februar 2011 priloha c.3.pdf Stiahnuté: 329x | 11.03.2011

Faktúry - február 2011, príloha č.4

faktury - februar 2011 priloha c.4.pdf Stiahnuté: 252x | 11.03.2011

Faktúry - marec 2011, príloha č.1

faktury - marec 2011 priloha c.1.pdf Stiahnuté: 269x | 15.03.2011

Faktúry - marec 2011, príloha č.2

faktury - marec 2011 priloha c.2.pdf Stiahnuté: 377x | 15.03.2011

Faktúry - marec 2011, príloha č.3

faktury - marec 2011 priloha c.3.pdf Stiahnuté: 287x | 16.03.2011

Faktúry - marec 2011, príloha č.4

faktury - marec 2011 priloha c.4.pdf Stiahnuté: 284x | 16.03.2011

Faktúry - marec 2011, príloha č.5

faktury - marec 2011 priloha c.5.pdf Stiahnuté: 412x | 29.03.2011

Faktúry - marec 2011, príloha č.6

faktury - marec 2011 priloha c.6.pdf Stiahnuté: 244x | 29.03.2011

Faktúry - apríl 2011, príloha č.1

faktury - april 2011 priloha c.1.pdf Stiahnuté: 240x | 29.04.2011

Faktúry - apríl 2011, príloha č.2

faktury - april 2011 priloha c.2.pdf Stiahnuté: 379x | 29.04.2011

Faktúry - apríl 2011, príloha č.3

faktury - april 2011 priloha c.3.pdf Stiahnuté: 282x | 29.04.2011

Faktury - apríl 2011, príloha č.4

faktury - april 2011 priloha c.4.pdf Stiahnuté: 312x | 29.04.2011

Faktúry - apríl 2011, príloha č.5

faktury - april 2011 priloha c.5.pdf Stiahnuté: 283x | 05.05.2011

Faktúry - máj 2011, príloha č.1

faktury - maj 2011 priloha c.1.pdf Stiahnuté: 252x | 23.05.2011

Stránka