NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

 

MAPOVÝ KLIENT ZGBIS

Mapový portál

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 

Obsah

Povinné  zverejňovanie

 

Dňa 9.12.2010  Národná rada Slovenskej republiky schválila v treťom čítaní novelizáciu Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá zavádza pre verejnú správu povinnosť zverejňovania uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a platených faktúr na Internete. Povinné osoby podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, teda orgány štátnej správy, samospráva aj nimi založené právnické osoby hospodáriace s verejnými financiami, budú povinne zverejňovať zmluvy, objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby. Účinnosť novely od 1.1.2011.

Zmluvy

Zmluvy 2015

Zmluva na plnenie úloh BOZP, PO a PZS

scan - zmluva bozp.pdf Stiahnuté: 243x | 21.09.2015

Zmluva na poskytovanie odborných služieb - Ing. Otrísal

zmluva_ing otrisal.pdf Stiahnuté: 242x | 08.09.2015

Zmluva - PD na vybudovanie detského ihriska

zmluva_vybudovanie_detskeho_ihriska.pdf Stiahnuté: 195x | 08.09.2015

Zmluva - PD obnova kultúrneho domu

zmluva_obnova_kulturneho_domu.pdf Stiahnuté: 245x | 08.09.2015

Drovaci zmluva pri narodení dieťaťa-Alexandra Kulichová

dz_2_alexandra_kulichova.pdf Stiahnuté: 175x | 05.08.2015

Prenájom KD - Monika Kubíková

zmluva-kubkov.pdf Stiahnuté: 180x | 31.07.2015

Zmluva o vysporiadaní pozemkov pod cestou

povolenie vkladu - cesta.pdf Stiahnuté: 195x | 27.07.2015

Zmluva s Lombardom s.r.o. - kamerový systém

zmluva s lombardom.pdf Stiahnuté: 187x | 22.07.2015

Prenájom priestorov KD pre TJ

zmluva_hodova_zabava_2015.pdf Stiahnuté: 227x | 15.07.2015

Zmluva o dielo - bezpečnostný systém PD

zmluva o dielo - bezpenostn systm.pdf Stiahnuté: 307x | 02.07.2015

Zmluva o výpožičke kosačky pre TJ

zmluva o vpoike tj.pdf Stiahnuté: 208x | 30.06.2015

Zmluva - traktorová kosačka s košom

zmluva_traktorova_kosacka_s_kosom.pdf Stiahnuté: 248x | 05.06.2015

Kúpna zmluva Kobit Dolný Kubín

kupna_zmluva_kobit_dolny_kubin.pdf Stiahnuté: 308x | 05.06.2015

Ukončenie zmluvy - Spoločný obecný úrad Vrbové

ukonenie spoluprce so spolonm radom vrbov.pdf Stiahnuté: 342x | 02.06.2015

Spoločný úrad samosprávy - zmluva

zmluva_spolocny_urad_samospravy.pdf Stiahnuté: 414x | 22.05.2015

Zmluva o reklame - Marius Pedersen

zmluva o reklame - marius pedersen.pdf Stiahnuté: 251x | 13.05.2015

Zmluva - elektroodpad

zmluva odpad.pdf Stiahnuté: 238x | 28.04.2015

Envirofond - dodatok č. 1 k zmluve

environmentalny fond-dodatok c. 1.pdf Stiahnuté: 244x | 21.04.2015

Bau cargo - dodatok k zmluve o dielo č. 1

bau cargo - dodatok . 1 k zmluve o dielo.pdf Stiahnuté: 299x | 21.04.2015

Prenájom priestorov KD - Lackovič Marian

zmluva_lackovic.pdf Stiahnuté: 292x | 17.04.2015

Stránka