NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

 

MAPOVÝ KLIENT ZGBIS

Mapový portál

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 

Obsah

Povinné  zverejňovanie

 

Dňa 9.12.2010  Národná rada Slovenskej republiky schválila v treťom čítaní novelizáciu Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá zavádza pre verejnú správu povinnosť zverejňovania uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a platených faktúr na Internete. Povinné osoby podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, teda orgány štátnej správy, samospráva aj nimi založené právnické osoby hospodáriace s verejnými financiami, budú povinne zverejňovať zmluvy, objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby. Účinnosť novely od 1.1.2011.

Zmluvy

Zmluvy 2014

Nájomná zmluva PVOD

njomn zmluva pvod.pdf Stiahnuté: 205x | 03.10.2014

Zmluva o reklame Pedersen

zmluva o reklame.pdf Stiahnuté: 293x | 03.10.2014

Darovacia zmluva - Lujza Nestešová

dz_5_lujza_nestesova.pdf Stiahnuté: 275x | 25.09.2014

Darovacia zmluva - Daniel Madunický s manželkou

dz_4_lucia_madunicka.pdf Stiahnuté: 202x | 19.09.2014

Zmluva o dielo - rekonštrukcia strechy MŠ

kubik_strecha_ms.pdf Stiahnuté: 253x | 22.07.2014

Prenájom KD - hodová zábava TJ

zmluvahodovazabava.pdf Stiahnuté: 262x | 16.07.2014

Zmluva s TTSK - ihriská pre všetkých

zmluva_ttsk_ihriska.pdf Stiahnuté: 188x | 14.07.2014

Zmluva o výpožičke pre MŠ

zmluva_o_vypozicke_pre_ms.pdf Stiahnuté: 252x | 30.06.2014

Zmluva o dotácii z TTSK

zmluva o dotcii.pdf Stiahnuté: 245x | 30.06.2014

Dohoda o vykonávaní drobných obecných služieb 2014

dohoda_o_vykonavani_obecnych_sluzieb_2014.pdf Stiahnuté: 249x | 13.06.2014

Dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

dohoda_s_upsvar.pdf Stiahnuté: 257x | 13.06.2014

Zmluva Pontis

zmluva_pontis.pdf Stiahnuté: 238x | 27.05.2014

Prenájom KD - Kováč Ján

zmluva_kovac.pdf Stiahnuté: 307x | 30.04.2014

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS

zmluva_s_uprsv_mos.pdf Stiahnuté: 292x | 28.04.2014

Zmluva o dielo - Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov v IS

zmluva_o_dielo_bp.pdf Stiahnuté: 267x | 28.04.2014

Zmluva o dotácii pre JDS Šterusy

zmluva_o_dotacii_jds_122014.pdf Stiahnuté: 290x | 15.04.2014

Zmluva o dotácii pre TJ Šterusy

zmluva_ o_dotacii_tj_112014.pdf Stiahnuté: 189x | 15.04.2014

Dodatok k zmluve z firmou MADE s.r.o. - program Urbis

dodatok_k_zmluve_made_program_urbis.pdf Stiahnuté: 145x | 31.03.2014

Zmluva o odbere odpadov z jedálne MŠ - INTA s.r.o. Trenčín

zmluva_odber_odpadov_z jedalne_ms.pdf Stiahnuté: 231x | 31.03.2014

Darovacia zmluva - Tadeáš Kment

dz_3_tadeas_kment.pdf Stiahnuté: 144x | 27.03.2014

Stránka