NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

 

MAPOVÝ KLIENT ZGBIS

Mapový portál

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 

Obsah

Povinné  zverejňovanie

 

Dňa 9.12.2010  Národná rada Slovenskej republiky schválila v treťom čítaní novelizáciu Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá zavádza pre verejnú správu povinnosť zverejňovania uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a platených faktúr na Internete. Povinné osoby podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, teda orgány štátnej správy, samospráva aj nimi založené právnické osoby hospodáriace s verejnými financiami, budú povinne zverejňovať zmluvy, objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby. Účinnosť novely od 1.1.2011.

Zmluvy

Zmluvy 2013

Zmluva o reklame - Marius Pedersen

zmluva_reklama_pedersen.pdf Stiahnuté: 190x | 27.09.2013

Prenájom KD - predajná akcia

zmluva_predajnaakcia.pdf Stiahnuté: 223x | 09.09.2013

Výpoveď zmluvy v OTP Banke

vypoved_zmluvy_otp_banka.pdf Stiahnuté: 284x | 29.08.2013

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu - TJ Šterusy

zmluva_tj_sterusy_2013.pdf Stiahnuté: 223x | 16.07.2013

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.05.2013

dodatok_1_ku_kupnej_zmluve_10_05_2013.pdf Stiahnuté: 159x | 11.07.2013

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu - Madunický Vladimír

zmluva_madunicky_kd.pdf Stiahnuté: 215x | 26.06.2013

Zmluva o poskytnutí príspevku z NÚP

prispevok_z_nup.pdf Stiahnuté: 202x | 26.06.2013

Zmluva s TTSK o poskytnutí účelovej dotácie

zmluva_s_ttsk_o_poskytnuti_dotacie.pdf Stiahnuté: 219x | 07.06.2013

Prenájom KD - Hodúlová Andrea

zmluva_hodulova.pdf Stiahnuté: 206x | 05.06.2013

Darovacia zmluva - Lucia Rašmanová

zmluva_lucia_rasmanova.pdf Stiahnuté: 246x | 29.05.2013

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

zmluva_dotacie.pdf Stiahnuté: 201x | 29.05.2013

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

zmluva_urbis.pdf Stiahnuté: 180x | 29.05.2013

LIcenčná zmluva s MADE spol s r.o. - URBIS

zmluva_urbis1.pdf Stiahnuté: 166x | 29.05.2013

Dodatok k zmluve - Telekom

dodatok_k_zmluve_telekom.pdf Stiahnuté: 211x | 29.05.2013

Kúpna zmluva - Jankovič Jaroslav a manž. Viera

kupno_predajna_zmluva_jankovic_98.pdf Stiahnuté: 257x | 13.05.2013

Dodatok k zmluve o nájme - Šimo

dodatok_1_simo_kd.pdf Stiahnuté: 245x | 07.05.2013

Dodatok k zmluve o nájme - Raffay

dodatok_1_raffay_zs.pdf Stiahnuté: 196x | 26.04.2013

Dodatok k zmluve o nájme - Lackovič

dodatok_1_lackovic_zs.pdf Stiahnuté: 243x | 26.04.2013

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

zmluva_audit.pdf Stiahnuté: 199x | 10.04.2013

Zmluva s ÚPSVaR - aktivační pracovníci

upsvar_2013.pdf Stiahnuté: 165x | 25.03.2013

Stránka