NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

 

MAPOVÝ KLIENT ZGBIS

Mapový portál

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 

Obsah

Povinné  zverejňovanie

 

Dňa 9.12.2010  Národná rada Slovenskej republiky schválila v treťom čítaní novelizáciu Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá zavádza pre verejnú správu povinnosť zverejňovania uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a platených faktúr na Internete. Povinné osoby podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, teda orgány štátnej správy, samospráva aj nimi založené právnické osoby hospodáriace s verejnými financiami, budú povinne zverejňovať zmluvy, objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby. Účinnosť novely od 1.1.2011.

Zmluvy

Zmluvy 2012

Zmluva o OTP premium konte

zmluva_o_otp_premium_konte.pdf Stiahnuté: 287x | 01.01.2012

Zmluvy 2011

Zmluva o nájme hrobového miesta 204/142/2011

zmluva_o najme_hroboveho-miesta_204_142_2011.pdf Stiahnuté: 270x | 07.12.2011

Zimná údržba MK r. 2010-2011

pvod kocin.pdf Stiahnuté: 285x | 28.01.2011

Dohoda o spolupráci pri ochrane lesa pred požiarmi

dohoda_na_ochranu_lesa.pdf Stiahnuté: 270x | 21.03.2011

Zmluva o vývoze fekálií

vyvoz_fekalii.pdf Stiahnuté: 281x | 21.03.2011

Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností

zmluva_o_poskytnut_udajov_z_katastra.pdf Stiahnuté: 325x | 23.03.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2011 - Lackovič Marian

lackovic_skola_2011.pdf Stiahnuté: 258x | 04.04.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2011 - Raffay Ján

zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_c._2-2011_raffay.pdf Stiahnuté: 265x | 04.04.2011

Zmluva o nájme hrobového miesta č.199/148/2011

zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c.199-148-2011.pdf Stiahnuté: 249x | 04.04.2011

Zmluva o nájme hrobového miesta č.200-247-2011

zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c.200-247-2011.pdf Stiahnuté: 234x | 04.04.2011

Kúpna zmluva - Madunický Daniel a manž.

kupna_zmluva_madunicky.pdf Stiahnuté: 279x | 29.07.2011

Zmluva o prenájme KD

zmluva_o_prenajme_kd.pdf Stiahnuté: 299x | 05.08.2011

Zmluva o výkone funkcie HK vo viacerých obciach

zmluva_viacerych_obci.pdf Stiahnuté: 259x | 28.08.2011

Darovacia zmluva - Samuel Bokor

darovacia_zmluva_jan_bokor.pdf Stiahnuté: 260x | 17.10.2011

Kúpna zmluva Cool Milk

kupna_zmluva_cool_milk.pdf Stiahnuté: 245x | 17.10.2011

Zmluva o oprave čerpadla Pumpa servis

zmluva_o_oprave_cerpadla_pumpa_servis.pdf Stiahnuté: 235x | 17.10.2011

Zmluva o poskytnurí dotácie TJ Šterusy

zmluva_o_poskytnuti_dotacie_tj.pdf Stiahnuté: 242x | 17.10.2011

Zmluva o dielo - zmena spôsobu vykurovania KD

zmluva_o_dielo_zmena_sposobu_vykurovania_kd.pdf Stiahnuté: 350x | 31.10.2011

Zmluva o prenájme priestorov KD - Madunický Š.

zmluva_o_prenajme_kd_madunicky_s.pdf Stiahnuté: 253x | 11.11.2011

Zmluva o prenájme KD - Country Šterusy 2011

zmluva_o_prenajme_kd_neznami.pdf Stiahnuté: 230x | 11.11.2011

Stránka