NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

 

MAPOVÝ KLIENT ZGBIS

Mapový portál

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 

Obsah

Povinné  zverejňovanie

 

Dňa 9.12.2010  Národná rada Slovenskej republiky schválila v treťom čítaní novelizáciu Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá zavádza pre verejnú správu povinnosť zverejňovania uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a platených faktúr na Internete. Povinné osoby podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, teda orgány štátnej správy, samospráva aj nimi založené právnické osoby hospodáriace s verejnými financiami, budú povinne zverejňovať zmluvy, objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby. Účinnosť novely od 1.1.2011.

Zmluvy

Zmluvy 2011

Zmluva o prenájme KD - Jamrichová M.

zmluva_o_prenajme_kd_jamrichova_m.pdf Stiahnuté: 271x | 14.11.2011

Zmluva o nájme bytu - Ďuriga Viktor

zmluva_o _najme_bytu.pdf Stiahnuté: 212x | 14.11.2011

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 3/2011 - Neznámi

zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov.pdf Stiahnuté: 246x | 14.11.2011

Zmluva o pripojení elektrického zariadenia

zmluva_o_pripojeni_elektrickeho_zariadenia.pdf Stiahnuté: 227x | 21.11.2011

Zmluva o prenájme KD - Tesarčík

zmluva-tesarcik.pdf Stiahnuté: 236x | 15.12.2011

Zmluva o prenájme KD - Rácová Lenka

zmluva_o_prenajme_kd_racova_lenka.pdf Stiahnuté: 189x | 16.12.2011

Stránka