NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

 

GEOPORTÁL OBCE

geoportál obce

VIRTUÁLNE PREHLIADKY OBCE

Virtuálne prehliadky

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 

Navigácia

Obsah

História PVOD Kočín

 

Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín vzniklo 1. januára v roku 1973 pod názvom JRD 1. mája v Kočíne zlúčením troch dovtedy samostatných družstiev malých obcí s kopcovitým chotárom Kočín, Lančár, Šterusy. Tieto družstvá boli založené v roku 1957. Výmera poľnohospodárskej pôdy v Kočíne bola 350 ha, v Lančári 250 ha a v Šterusoch 560 ha. Ďalšiu pôdu o výmere 124 ha získalo PVOD delimitáciou od ŠM Piešťany a v roku 2001 nadobudlo od úpadcu ŠM Vrbové 75 ha pôdy. Od roku 2006 sídli družstvo v Šterusoch. V súčasnosti pracuje na družstve 65 ľudí (z toho 50 členov a 15 zamestnancov). Družstvo hospodári na hnedozemných sprašiach Trnavskej pahorkatiny na úpätí Malých Karpát na rozlohe 1327 ha. Pôda je prenajatá od asi 600 osôb. Na poliach pestuje hlavne ozimnú pšenicu, jarný jačmeň na sladovnícke účely, repku olejnú a cukrovú repu. Ostatné plodiny (kukurica na siláž a trvalé trávne porasty) slúžia na výrobu objemových krmovín pre hovädzí dobytok.

Predmet činnosti družstva tvoria nasledovné činnosti:

  • mäsiarstvo - výroba mäsových a údenárskych výrobkov,
  • výroba betónových stavebných výrobkov,
  • obchodná a sprostredkovateľská činnosť s poľnohospodárskym a potravinárskym tovarom,
  • ťažba a úprava dolomitického vápenca,
  • poľnohospodárska výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodín za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja,
  • výkon práva poľovnictva

 

PVO