Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

Navigácia

Obsah

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Cieľom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

 

(Martin Madunický 02.03.2020)

 

FAREBNÉ ROZLÍŠENIE ZBERNÝCH NÁDOB NA ODPAD

SMETIAKY

 

PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ ODPADU

Mýty a pravdy o odpade

PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ

 

PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNSTI ODPADOV

Rozklad odpadu

PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNOSTI ODPADOV

 

ZDROJE

 

Informácie, dokumenty a grafiku sme čerpali z nasludujúcich zdrojov:

 

SLOVENSKO.SK - Ústredný portál verejnej správy - AGENDA: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

http://www.zelenybod.sk

http://www.triedime.sk

http://www.envipak.sk

http://www.zodpovednaspolocnost.sk

http://www.separujodpad.sk

http://www.zemito.sk

 

Na týchto webových stránkach nájdete viac informácií k téme separácie odpadov!

 

(Martin Madunický 02.03.2020)

 

TERMÍNY ODVOZU OPADOV 

1. polrok 2020

 

 

PAPIER 2020
JANUÁR  10.     PIATOK
FERBUÁR 21.     PIATOK
MAREC  - 
APRÍL 3.    PIATOK
MÁJ 15.    PIATOK
JÚN 26.    PIATOK

PAPIER- 1. POLROK 2020

 

 

PET 2020
JANUÁR  - 
FERBUÁR 3.    PONDELOK
MAREC 16.    PONDELOK
APRÍL 27.    PONDELOK
MÁJ  - 
JÚN 8.    PONDELOK

PET - 1. POLROK 2020

 

 

KOVY 2020
JANUÁR  - 
FERBUÁR 7.    PIATOK
MAREC 20.    PIATOK
APRÍL  - 
MÁJ 1.    PIATOK
JÚN 12.    PIATOK

KOVY - 1. POLROK 2020

 

 

SKLO 2020
JANUÁR 24.    PIATOK
FERBUÁR 28.    PIATOK
MAREC  - 
APRÍL 3.    PIATOK
MÁJ 8.    PIATOK
JÚN 12.    PIATOK

SKLO - 1. POLROK 2020

 

 

 TETRAPAKY 2020
JANUÁR  - 
FERBUÁR 6.    ŠTVRTOK
MAREC  - 
APRÍL 2.    ŠTVRTOK
MÁJ 14.    ŠTVRTOK
JÚN 25.    ŠTVRTOK

TETRAPAKY- 1. POLROK 2020

 

 

(Martin Madunický 02.03.2020)

 

 

 

OSPRAVEDLŇUJEME SA!!!

Všetky informácie ohľadom zberného dvora doplníme čoskoro:

 

  • OTVÁRACIE HODINY
  • PRAVIDLÁ A NARIADENIA
  • SITUAČNÝ PLÁN ZBERNÉHO DVORA
  • FOTOGRAFIE
  • UMIESTNENIE ZBERNÉHO DVORA

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

(Martin Madunický 02.03.2020)