Navigácia

Obsah

Tlačivá pre občanov

Tlačivá - výstavba

Prehlásenie - stavebný dozor

TL - Prehlásenie - stavebný dozor.doc Stiahnuté: 330x | 04.02.2019

Súhlas DO so spracovaním osobných údajov

súhlas DO so spracovaním osobných údajov.doc Stiahnuté: 166x | 30.05.2018

Súhlas vlastníkov susedných pozemkov

TL - Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti.doc Stiahnuté: 673x | 04.02.2019

tl - žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja zne.pdf Stiahnuté: 358x | 01.02.2016

Vzdanie sa odvolania

TL - vzdanie sa odvolania.doc Stiahnuté: 296x | 04.02.2019

Žiadosť - zmena stavby pred dokončením

TL - žiadosť - zmena stavby pred dokončením.doc Stiahnuté: 320x | 04.02.2019

Žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby

TL - žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby.doc Stiahnuté: 273x | 04.02.2019

Žiadosť o povolenie na prípojku

ziadost - povolenie na pripojku.doc Stiahnuté: 351x | 11.08.2010

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

TL - žiadosť o povolenie terénnych úprav.doc Stiahnuté: 297x | 04.02.2019

Žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok

TL - žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok.doc Stiahnuté: 814x | 04.02.2019

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK

Žiadosť o povolenie vjazdu na mk.docx Stiahnuté: 405x | 17.02.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

TL - žiadosť - predlženie platnosti SP.doc Stiahnuté: 306x | 04.02.2019

Žiadosť o stanovisko Obv. pozemk. úradu v Trnave

ziadost o stanovisko obv.poz.uradutt.doc Stiahnuté: 317x | 11.08.2010

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

TL - žiadosť - dodatočné stavebné povolenie.doc Stiahnuté: 319x | 04.02.2019

Žiadosť o vydanie povolenia k odstráneniu stavby

TL - žiadosť o povolenie odstránenia stavby.doc Stiahnuté: 315x | 04.02.2019

Žiadosť o vydanie povolenie na studňu

ziadost o vydanie povolenia na studnu.doc Stiahnuté: 306x | 11.08.2010

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzická osoba

TL - žiadosť o vydanie SP - FO.doc Stiahnuté: 268x | 04.02.2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnicka osoba

TL - žiadosť o vydanie SP - PO.doc Stiahnuté: 260x | 04.02.2019

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

TL - žiadosť - zmena účelu užívania.doc Stiahnuté: 264x | 04.02.2019

Žiadosť o zvláštne užívanie MK - rozkopávkové povolenie

žiadosť o zvláštne užívanie mk - rozkopávky.docx Stiahnuté: 267x | 17.02.2016

Stránka