Navigácia

Obsah

Tlačivá pre občanov

Tlačivá - výstavba

Prehlásenie - stavebný dozor

tl - prehlsenie - stavebn dozor.doc Stiahnuté: 296x | 15.05.2015

Súhlas DO so spracovaním osobných údajov

súhlas DO so spracovaním osobných údajov.doc Stiahnuté: 131x | 30.05.2018

Súhlas vlastníkov susedných pozemkov

tl - shlas vlastnkov susednch pozemkov.doc Stiahnuté: 596x | 15.05.2015

tl - žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja zne.pdf Stiahnuté: 319x | 01.02.2016

Vzdanie sa odvolania

tl - vzdanie sa odvolania.doc Stiahnuté: 246x | 15.05.2015

Žiadosť - zmena stavby pred dokončením

tl - iados - zmena stavby pred dokonenm.doc Stiahnuté: 257x | 15.05.2015

Žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby

tl - iados - zmena termnu dokonenia stavby.doc Stiahnuté: 239x | 15.05.2015

Žiadosť o povolenie na prípojku

ziadost - povolenie na pripojku.doc Stiahnuté: 286x | 11.08.2010

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

tl - iados o povolenie ternnych prav.doc Stiahnuté: 257x | 15.05.2015

Žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok

tl - iados o povolenie vstupu na susedn pozemok.doc Stiahnuté: 662x | 15.05.2015

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK

Žiadosť o povolenie vjazdu na mk.docx Stiahnuté: 365x | 17.02.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

tl - iados - predlenie platnosti sp.doc Stiahnuté: 246x | 15.05.2015

Žiadosť o stanovisko Obv. pozemk. úradu v Trnave

ziadost o stanovisko obv.poz.uradutt.doc Stiahnuté: 287x | 11.08.2010

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

tl - iados - dodaton stavebn povolenie.doc Stiahnuté: 257x | 15.05.2015

Žiadosť o vydanie povolenia k odstráneniu stavby

tl - iados o povolenie odstrnenia stavby.doc Stiahnuté: 257x | 15.05.2015

Žiadosť o vydanie povolenie na studňu

ziadost o vydanie povolenia na studnu.doc Stiahnuté: 252x | 11.08.2010

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzická osoba

tl - iados o vydanie sp - fo.doc Stiahnuté: 240x | 15.05.2015

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnicka osoba

tl - iados o vydanie sp - po.doc Stiahnuté: 232x | 15.05.2015

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

tl - iados - zmena elu uvania.doc Stiahnuté: 233x | 15.05.2015

Žiadosť o zvláštne užívanie MK - rozkopávkové povolenie

žiadosť o zvláštne užívanie mk - rozkopávky.docx Stiahnuté: 238x | 17.02.2016

Stránka