FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

Navigácia

Obsah

Tlačivá pre občanov

Tlačivá - výstavba

Ohlásenie udržiavacích prác

TL - ohlásenie udržiavacích prác.doc Stiahnuté: 458x | 04.02.2019

Podnet na vykonanie Štátneho stavebného dozoru

TL - podnet na vykonanie ŠSD.doc Stiahnuté: 440x | 04.02.2019

Prehlásenie - stavebný dozor

TL - Prehlásenie - stavebný dozor.doc Stiahnuté: 368x | 04.02.2019

Súhlas DO so spracovaním osobných údajov

súhlas DO so spracovaním osobných údajov.doc Stiahnuté: 202x | 30.05.2018

Súhlas vlastníkov susedných pozemkov

TL - Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti.doc Stiahnuté: 756x | 04.02.2019

Vzdanie sa odvolania

TL - vzdanie sa odvolania.doc Stiahnuté: 332x | 04.02.2019

Žiadosť - zmena stavby pred dokončením

TL - žiadosť - zmena stavby pred dokončením.doc Stiahnuté: 373x | 04.02.2019

Žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby

TL - žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby.doc Stiahnuté: 304x | 04.02.2019

Žiadosť o povolenie na prípojku

ziadost - povolenie na pripojku.doc Stiahnuté: 419x | 11.08.2010

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

TL - žiadosť o povolenie terénnych úprav.doc Stiahnuté: 336x | 04.02.2019

Žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok

TL - žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok.doc Stiahnuté: 965x | 04.02.2019

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK

Žiadosť o povolenie vjazdu na mk.docx Stiahnuté: 463x | 17.02.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

TL - žiadosť - predlženie platnosti SP.doc Stiahnuté: 355x | 04.02.2019

Žiadosť o stanovisko Obv. pozemk. úradu v Trnave

ziadost o stanovisko obv.poz.uradutt.doc Stiahnuté: 354x | 11.08.2010

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

TL - žiadosť - dodatočné stavebné povolenie.doc Stiahnuté: 374x | 04.02.2019

Žiadosť o vydanie povolenia k odstráneniu stavby

TL - žiadosť o povolenie odstránenia stavby.doc Stiahnuté: 354x | 04.02.2019

Žiadosť o vydanie povolenie na studňu

ziadost o vydanie povolenia na studnu.doc Stiahnuté: 341x | 11.08.2010

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzická osoba

TL - žiadosť o vydanie SP - FO.doc Stiahnuté: 303x | 04.02.2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnicka osoba

TL - žiadosť o vydanie SP - PO.doc Stiahnuté: 300x | 04.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia MZZO

Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia MZZO.doc Stiahnuté: 406x | 10.01.2020

Stránka