Navigácia

Obsah

Tlačivá pre občanov

Tlačivá - výstavba

Prehlásenie - stavebný dozor

TL - Prehlásenie - stavebný dozor.doc Stiahnuté: 316x | 04.02.2019

Súhlas DO so spracovaním osobných údajov

súhlas DO so spracovaním osobných údajov.doc Stiahnuté: 152x | 30.05.2018

Súhlas vlastníkov susedných pozemkov

TL - Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti.doc Stiahnuté: 642x | 04.02.2019

tl - žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja zne.pdf Stiahnuté: 341x | 01.02.2016

Vzdanie sa odvolania

TL - vzdanie sa odvolania.doc Stiahnuté: 276x | 04.02.2019

Žiadosť - zmena stavby pred dokončením

TL - žiadosť - zmena stavby pred dokončením.doc Stiahnuté: 301x | 04.02.2019

Žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby

TL - žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby.doc Stiahnuté: 259x | 04.02.2019

Žiadosť o povolenie na prípojku

ziadost - povolenie na pripojku.doc Stiahnuté: 329x | 11.08.2010

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

TL - žiadosť o povolenie terénnych úprav.doc Stiahnuté: 277x | 04.02.2019

Žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok

TL - žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok.doc Stiahnuté: 765x | 04.02.2019

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK

Žiadosť o povolenie vjazdu na mk.docx Stiahnuté: 388x | 17.02.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

TL - žiadosť - predlženie platnosti SP.doc Stiahnuté: 287x | 04.02.2019

Žiadosť o stanovisko Obv. pozemk. úradu v Trnave

ziadost o stanovisko obv.poz.uradutt.doc Stiahnuté: 303x | 11.08.2010

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

TL - žiadosť - dodatočné stavebné povolenie.doc Stiahnuté: 300x | 04.02.2019

Žiadosť o vydanie povolenia k odstráneniu stavby

TL - žiadosť o povolenie odstránenia stavby.doc Stiahnuté: 297x | 04.02.2019

Žiadosť o vydanie povolenie na studňu

ziadost o vydanie povolenia na studnu.doc Stiahnuté: 291x | 11.08.2010

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzická osoba

TL - žiadosť o vydanie SP - FO.doc Stiahnuté: 256x | 04.02.2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnicka osoba

TL - žiadosť o vydanie SP - PO.doc Stiahnuté: 248x | 04.02.2019

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

TL - žiadosť - zmena účelu užívania.doc Stiahnuté: 248x | 04.02.2019

Žiadosť o zvláštne užívanie MK - rozkopávkové povolenie

žiadosť o zvláštne užívanie mk - rozkopávky.docx Stiahnuté: 254x | 17.02.2016

Stránka