FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

Navigácia

Obsah

Tlačivá pre občanov

Tlačivá - výstavba

Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia MZZO-pre kolaudačné konanie

Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia MZZO-pre kolaudačné konanie.doc Stiahnuté: 6x | 10.01.2020

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

TL - žiadosť - zmena účelu užívania.doc Stiahnuté: 295x | 04.02.2019

Žiadosť o zvláštne užívanie MK - rozkopávkové povolenie

žiadosť o zvláštne užívanie mk - rozkopávky.docx Stiahnuté: 303x | 17.02.2016

SHR

Samostatne hospodáriaci roľníci

ziadost_o_vydanie_osvedcenia_samostatne_hospodariaceho_rolnika.doc Stiahnuté: 285x | 22.02.2016

Tlačivá - sociálne

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosti na sociálnu službu

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosti na sociálnu službu.doc Stiahnuté: 195x | 09.01.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.docx Stiahnuté: 142x | 09.01.2020

Stránka