Menu
Obec Šterusy
ObecŠterusy

Novoročný príhovor

                                        

Novoročný   príhovor

 

Drahí spoluobčania!

Opäť je tu nový rok a ja sa vám prihováram s nádejou a prianím pevného zdravia a spokojnosti v kruhu svojich blízkych, aby ste zabudli na starosti všedných dní a vedeli sa radovať z maličkostí, ktoré prináša život. Nový rok sa spája s plánmi, predsavzatiami a cieľmi, ktoré by sme chceli uskutočniť v súkromnom, ako aj pracovnom živote. Zároveň je časom hodnotenia toho, čo sme prežívali a urobili v uplynulom roku.

Ako vieme, rok minulý bol veľmi náročný  z dôvodu pandémie COVID-19 pre nás všetkých, nielen v našej obci, či na Slovensku, ale na celom svete. Dôsledky sme pocítili v súkromnom živote, ako aj v pracovnej sfére, my všetci. Verím, že pandémiu spoločne zvládneme svojou zodpovednosťou a dodržiavaním protipandemických opatrení. Chráňme tak nie len seba, ale aj svojich  blízkych, priateľov a známych.

Aj napriek situácii s COVID-19 a úsporným opatreniam v minulom roku, sme zrealizovali viaceré investičné aktivity, niektoré sú ukončené, iné budú ukončené v priebehu tohto roka. Zrealizovali sme nasledovné projekty. Začiatkom roku prebehla rekonštrukcia v kultúrnom dome - schodiska vedúcom na balkón, ktoré bolo už v havarijnom stave. Vytrhalo sa poškodené PVC a položila sa nová dlažba. V apríli sa dobudoval Náučný chodník Šterusy - Orlie skaly, osadili sa informačné tabule a lavičky, vyznačil sa celý Náučný chodník značkami. Spravila sa prerezávka, odstránili popadané stromy a konáre na trase chodníka.  Obec sa zapojila do projektu MPSVaR a Implementačnej agentúry na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby, ktorú poskytujeme v obci od júna. Na žiadosť občanov sa zakúpili dve bezpečnostné zrkadlá, ktoré sme osadili na rizikových a neprehľadných miestach v obci, aby bola bezpečnejšia premávka na miestnej komunikácii. Osadili sa bezpečnostné zvodidlá na opornom múre na Otoči Hôrka. V mesiaci jún prebehla v obci oprava výtlkov. Na opravu sa použil infražiarič, penetrák a asfaltová drť, ktoré dodal Mikroregión nad Holeškou. Počas letných prázdnin boli zrealizované v materskej škole stavebné práce. Vybúral sa nový otvor na dvere, vstup do triedy, položili sa nové koberce, PVC a vymaľovali sa časti materskej školy. V pieskovisku sa vymenil piesok a celé pieskovisko sa prekrylo novou plachtou. Na budove obecného úradu sa pred zimou vymenili ríny, staré boli už v havarijnom stave. Najväčším zrealizovaným projektom v roku 2020 bola prestavba nebytových priestorov v budove bývalej základnej školy. Od začiatku roka sa pracovalo a prebiehalo jednanie s potencionálnymi uchádzačmi na prenájom zrekonštruovaných priestorov, za účelom otvorenia predajne potravín. Dal sa vypracovať projekt, spravilo sa verejné obstarávanie, vyhlásila sa obchodná verejná súťaž. Do súťaže sa prihlásil jediný uchádzač, firma Primapek Chtelnica, ktorá splnila súťažné podmienky a od 11.12.2020 otvorila v našej obci predajňu s potravinami.

Som nesmierne rád, že sa to všetko podarilo zrealizovať ešte pred koncom roku a bol tak umožnený našim občanom bližší prístup k základným potravinám.

Žiaľ, nie všetky projekty a úmysly sa podarili v minulom roku zrealizovať, na čo mala hlavný vplyv aktuálna pandemická situácia na Slovensku. Boli zrušené viaceré výzvy o dotáciu na podporu regionálneho rozvoja vidieka, kde sme mali podané svoje žiadosti.

Verím že nastávajúci rok bude lepší, stabilnejší a budeme môcť pokračovať na ďalších, či už začatých alebo nových projektoch, ktoré pomôžu rozvíjať a napredovať našej obci. Mojím osobným predsavzatím v práci starostu je neustála spolupráca s občanmi obce. Vždy si budem vážiť dobré a povzbudivé rady občanov, ich podporu, spoluprácu, ochotu i toleranciu. Nájsť správnu cestu si ale vyžaduje prijať veľa kompromisov, umenie presvedčiť sa navzájom o správnosti krokov a prijať spoločne správne rozhodnutia, posúdiť vopred dôsledok svojho konania a vedieť niesť aj zodpovednosť.

Dovoľte mi poďakovať sa poslancom obecného zastupiteľstva v Šterusoch, všetkým členom komisií pri OZ v Šterusoch, zamestnancom OÚ v Šterusoch a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievali k zveľaďovaniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho a duchovného života. Svojou každodennou prácou dokazujete, že Vám na našej obci naozaj záleží. 

Želám Vám všetkým, nielen v mene svojom, ale aj v mene zamestnancov obecného úradu a  poslancov Obecného zastupiteľstva v Šterusoch v roku 2021  viac krajších dní, ako tých horších, viac lásky, ako nenávisti, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia, pevné zdravie, veľa trpezlivosti v tejto neľahkej dobe a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

 

Prajem Vám šťastný a spokojný Nový rok 2021!

 

                                                  S úctou váš starosta Štefan Madunický

Dátum zvesenia: 17. 1. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

Zverejňovanie

Sviatky a výročia

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

Apríl až Október

  • Sobota: 10:00 - 12:00
  • Streda: 16:00 - 18:00

Marec a November

  • Sobota: 10:00 - 12:00

NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

farnosť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

obecŠterusy