Menu
Obec Šterusy
ObecŠterusy

Novoročný príhovor

 

Vážení spoluobčania, milí Šterusania.

Dovoľte mi, aby som sa Vám na začiatku práve začínajúceho nového roku 2022 prihovoril.

 

Ubehlo už niekoľko hodín, keď sme prekročili prah nového roka a to je neklamným znakom, že prišiel čas  zamyslieť  sa nad predchádzajúcim rokom, ktorý bol už druhý rok ovplyvnený celosvetovou pandémiou COVID -19. Mnohé rodiny, v dôsledku tejto pandémie,  museli prekonávať ťažké obdobie poznačené  nepriaznivými zdravotnými, ekonomickými aj pracovnými problémami a v niektorých prípadoch aj stratou blízkeho.  Pandémia taktiež do značnej miery ovplyvnila  fungovanie samosprávy našej obce  a aj to, do akej miery sa nám podarilo naplniť plány a predsavzatia predchádzajúceho roka.

Z pozície starostu si dovolím v krátkosti zrekapitulovať to, čo sa nám v roku 2021 podarilo v obci vybudovať a zrealizovať.  Podarilo sa nám zrealizovať úpravy niektorých verejných priestranstiev v obci, ako je obnova súsošia sv. Cyrila a Metoda spolu s novou výsadbou okolia, ktorá bola spolufinancovaná z dotácie SAŽP. Vybudovala sa klubovňa v budove bývalej ZŠ, spravil sa prístrešok a vymaľovali sa priestory v materskej škole. Zrevitalizovala sa školská záhrada s novou výsadbou, spravila sa kompletná rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome, vybudovala sa časť odvodňovacieho kanála v dolnej časti smer Záhumnie spolu s predĺžením verejného osvetlenia v tejto časti, v časti „hlavná cesta – bytovka“ sa spevnila krajnica miestnej  komunikácie a osadili sa odvodňovacie žľaby. Z dotácie TTSK sme doplnili o dva hracie prvky detské ihrisko a zakúpilo sa vybavenie do novej klubovne. Dali sme vypracovať štúdiu na protipovodňové aktivity zameranú aj na zmenu klimatických podmienok v našom katastrálnom území. Na základe vypracovanej štúdie sme sa zapojili v spolupráci s PVOD Kočín do medzinárodného projektu  - programu EU LIFE  WILL. Celý projekt je pod záštitou Českej neziskovej  organizácie „ČLOVĔK V TÍSNI“ a za Slovenskú stranu je partnerom „VIDIECKY PARLAMENT NA SLOVENSKU“. Našu obec navrhli ako pilotnú obec za slovenskú stranu. Projekt je zameraný na súčasné klimatické zmeny, prostredníctvom zadržiavania vody v krajine a pôde hlavne na protipovodňové aktivity.

Teší ma, že sa nám aj počas zložitej situácie v minulom roku darilo pokračovať a napredovať v realizácii začatých projektov a dokončiť stanovené ciele, ktoré sme si spoločne s obecným zastupiteľstvom predsavzali.

Rok 2021 bol však rokom  špecifickým, v ktorom v dôsledku pandémie COVID-19, spoločenské a kultúrne podujatia vystriedali stretnutia, ktoré sa konali pri povinnom testovaní v kultúrnom dome. Prebiehali hladko, za čo patrí veľká vďaka celému testovaciemu tímu. Táto mimoriadna situácia sa v našej obci naplno prejavila v mesiacoch február a koncom roka  november, december, kedy sme museli zatvoriť aj materskú školu.

Napriek tomu, že začíname nový rok s prísnymi obmedzeniami, pre každého z nás  to znamená aj začiatok nových plánov a predsavzatí, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť  v súkromnom, ako aj v pracovnom živote. Nie je tomu inak ani v samospráve našej obce, kde chceme začať s realizáciou nových plánov a predsavzatí, prípadne pokračovať a dokončiť už začaté projekty.    

Zabudnime na starosti všedných dní a užime si spoločne strávené chvíle v blízkosti tých, čo nás majú radi. V svojich spomienkach nezabúdajme ani na tých, čo nás v minulom roku opustili.

 

Srdečne sa chcem poďakovať poslancom OZ v Šterusoch, zamestnancom obecného úradu a materskej školy, členom komisií pri OZ  v Šterusoch, ale aj dobrovoľníkom a sponzorom za spoluprácu počas celého roka 2021, ktorí sa pričinili o rozvoj a zveľadenie našej obce a prispeli k tomu, aby život v našej obci bol krajší a samozrejme aj lepší.

Do nového roku vykročme tou správnou nohou, želám nám všetkým pevné zdravie, šťastie, Božie požehnanie, lásku, veľa osobných ako aj pracovných úspechov a dobrú spoluprácu počas celého roka 2022.

 

                                                                    Štefan Madunický

                                                                       starosta obce

 

                                                                                                                                                                    

 

Zodpovedá: Správca Webu

Zverejňovanie

Sviatky a výročia

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

Apríl až Október

  • Sobota: 10:00 - 12:00
  • Streda: 16:00 - 18:00

Marec a November

  • Sobota: 10:00 - 12:00

NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

farnosť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

obecŠterusy