Menu
Obec Šterusy
ObecŠterusy

Odpadové hospodárstvo

Termíny odvozu odpadov - 1. polrok 2022

PAPIER 2022

PAPIER 2022

 • Január: 10. pondelok
 • Február: 7. pondelok
 • Marec: 21. pondelok
 • Apríl: -
 • Máj: 12. štvrtok
 • Jún: 29. streda

Papier I. polrok 2022.pdf (160.76 kB)

PET 2022

PET 2022

 • Január: -
 • Február: 2. streda
 • Marec: 16. streda
 • Apríl: 27. streda
 • Máj: -
 • Jún: 8. streda

PET I. polrok 2022.pdf (183.09 kB)

KOVY 2022

KOVY 2022

 • Január: 21. piatok
 • Február: -
 • Marec: 4. piatok
 • Apríl: 15. piatok
 • Máj: 27. piatok
 • Jún: -

Kovy I. polrok 2022.pdf (187.71 kB)

SKLO 2022

SKLO 2022

 • Január: 28. piatok
 • Február: -
 • Marec: 4. piatok
 • Apríl: 8. piatok
 • Máj: 13. piatok
 • Jún: 17. piatok

Sklo I. polrok 2022.pdf (215.37 kB)

TETRAPAKY 2022

TETRAPAKY 2022

 • Január: -
 • Február: 11. piatok
 • Marec: 25. piatok
 • Apríl: -
 • Máj: 6. piatok
 • Jún: 17. piatok

Tetrapaky I. polrok 2022.pdf (180.25 kB)

Otváracie hodiny

Apríl až Október

 • Sobota: 10:00 - 12:00
 • Streda: 16:00 - 18:00

Marec a November

 • Sobota: 10:00 - 12:00

Pravidlá a informácie o spôsobe fungovania a o správnom odovzdaní odpadu na zbernom dvore!

Na zbernom dvore sa zberá len: objemný odpad, drobný stavebný odpad, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad a šatstvo.

Na zbernom dvore je zakázané ukladať: zmesový komunálny odpad, kuchynský bioodpad, papier, VKM, nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, polystyrén.

Správny spôsob odovzdávania odpadu:

 • Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálnych odpadov!
 • Je potrebné rešpektovať pokyny pracovníka Zberného dvora!
 • Zberný dvor slúži len pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Šterusy!
 • Veľkoobjemný odpad môžete odovzdať len v demontovanom stave!!!

Situačný plán zberného dovora

(Martin Madunický 02.03.2020)

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

Obec Šterusy začala so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Do obce nám boli dodané 120 l nádoby na kuchynský odpad z domácnosti, ktoré sú umiestnené na parkovisku pri OcÚ, pred domom č. 12, č. 101 a č. 147.

Frekvencia zvozu odpadu ukladaných do zberných nádob bude 1 x do týždňa.

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí:

- Nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné škrupiny, starý chlieb a pod.

Plagát

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu v obci Šterusy na rok 2022

JANUÁR

 • 10.01.2022 ( pondelok )
 • 24.01.2022 ( pondelok )

FEBRUÁR

 • 07.02.2022 ( pondelok )
 • 21.02.2022 ( pondelok )

POZOR ZMENA!!! - od MARCA 2022 - 1x za 28 dní

MAREC

 • 07.03.2022 ( pondelok )

APRÍL

 • 04.04.2022 ( pondelok )

MÁJ

 • 02.05.2022 ( pondelok )

MÁJ

 • 30.05.2022 ( pondelok )

JÚN

 • 27.06.2022 ( pondelok )

JÚL

 • 25.07.2022 ( pondelok )

AUGUST

 • 22.08.2022 ( pondelok )

SEPTEMBER

 • 19.09.2022 ( pondelok )

OKTÓBER

 • 17.10.2022 ( pondelok )

NOVEMBER

 • 14.11.2022 ( pondelok )

DECEMBER

 • 12.12.2022 ( pondelok )     

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

(Martin Madunický 02.03.2020)

FAREBNÉ ROZLÍŠENIE ZBERNÝCH NÁDOB NA ODPAD

SMETIAKY

PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ ODPADU

Mýty a pravdy o odpade

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ

PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNSTI ODPADOV

Rozklad odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNOSTI ODPADOV

ZDROJE

Informácie, dokumenty a grafiku sme čerpali z nasludujúcich zdrojov:

SLOVENSKO.SK - Ústredný portál verejnej správy - AGENDA: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Na týchto webových stránkach nájdete viac informácií k téme separácie odpadov!

(Martin Madunický 02.03.2020)

Kontakt:

Úrad

Sviatky a výročia

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

Apríl až Október

 • Sobota: 10:00 - 12:00
 • Streda: 16:00 - 18:00

Marec a November

 • Sobota: 10:00 - 12:00

NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

farnosť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

obecŠterusy