Menu
Obec Šterusy
ObecŠterusy

Odpadové hospodárstvo

Otváracie hodiny

Apríl až Október

 • Sobota: 10:00 - 12:00
 • Streda: 16:00 - 18:00

Marec a November

 • Sobota: 10:00 - 12:00

Pravidlá a informácie o spôsobe fungovania a o správnom odovzdaní odpadu na zbernom dvore!

Na zbernom dvore sa zberá len: objemný odpad, drobný stavebný odpad, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad a šatstvo.

Na zbernom dvore je zakázané ukladať: zmesový komunálny odpad, kuchynský bioodpad, papier, VKM, nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, polystyrén.

Správny spôsob odovzdávania odpadu:

 • Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálnych odpadov!
 • Je potrebné rešpektovať pokyny pracovníka Zberného dvora!
 • Zberný dvor slúži len pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Šterusy!
 • Veľkoobjemný odpad môžete odovzdať len v demontovanom stave!!!

Situačný plán zberného dovora

(Martin Madunický 02.03.2020)

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

Obec Šterusy začala so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Do obce nám boli dodané 120 l nádoby na kuchynský odpad z domácnosti, ktoré sú umiestnené na parkovisku pri OcÚ, pred domom č. 12, č. 101 a č. 147.

Frekvencia zvozu odpadu ukladaných do zberných nádob bude 1 x do týždňa.

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí:

- Nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné škrupiny, starý chlieb a pod.

Plagát

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

(Martin Madunický 02.03.2020)

FAREBNÉ ROZLÍŠENIE ZBERNÝCH NÁDOB NA ODPAD

SMETIAKY

PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ ODPADU

Mýty a pravdy o odpade

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ

PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNSTI ODPADOV

Rozklad odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNOSTI ODPADOV

ZDROJE

Informácie, dokumenty a grafiku sme čerpali z nasludujúcich zdrojov:

SLOVENSKO.SK - Ústredný portál verejnej správy - AGENDA: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Na týchto webových stránkach nájdete viac informácií k téme separácie odpadov!

(Martin Madunický 02.03.2020)

Kontakt:

 • Ľubor Sadloň
 • 0915 045 265 

 

 • Marián Kunic 
 • 0905 559 544 

Úrad

Sviatky a výročia

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

Apríl až Október

 • Sobota: 10:00 - 12:00
 • Streda: 16:00 - 18:00

Marec a November

 • Sobota: 10:00 - 12:00

NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

farnosť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
2
8
2
9
3
10
3
11
3
12
6
13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
5
2
1
obecŠterusy