Menu
Obec Šterusy
ObecŠterusy

Odpadové hospodárstvo

Termíny odvozu odpadov - 2023

PAPIER 2023

PAPIER 2022

 • Január: -
 • Február: 1. streda
 • Marec: 8. streda

Papier 1.Q. 2023 obce-úsek č.4.pdf 

 

PET 2023

PET 2022

 • Január: - 
 • Február: 17. piatok
 • Marec: 31. piatok

PET 1.Q. 2023 obce-úsek č.17.pdf 

 

KOVY 2023

KOVY 2022

 • Január: - 
 • Február: 8. streda
 • Marec: 15. streda

Kovy 1.Q. 2023 obce-úsek č.1a.pdf 

 

SKLO 2023

SKLO 2022

 • Január: 27. piatok
 • Február: -
 • Marec: 3. piatok

Sklo 1.Q. 2023 obce-úsek č.2 .pdf 

 

TETRAPAKY 2023

TETRAPAKY 2022

 • Január: - 
 • Február: 15. streda
 • Marec: 29.streda

Tetrapaky 1.Q. 2023 obce-úsek č.3.pdf 

Otváracie hodiny

Apríl až Október

 • Sobota: 10:00 - 12:00
 • Streda: 16:00 - 18:00

Marec a November

 • Sobota: 10:00 - 12:00

Pravidlá a informácie o spôsobe fungovania a o správnom odovzdaní odpadu na zbernom dvore!

Na zbernom dvore sa zberá len: objemný odpad, drobný stavebný odpad, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad a šatstvo.

Na zbernom dvore je zakázané ukladať: zmesový komunálny odpad, kuchynský bioodpad, papier, VKM, nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, polystyrén.

Správny spôsob odovzdávania odpadu:

 • Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálnych odpadov!
 • Je potrebné rešpektovať pokyny pracovníka Zberného dvora!
 • Zberný dvor slúži len pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Šterusy!
 • Veľkoobjemný odpad môžete odovzdať len v demontovanom stave!!!

Situačný plán zberného dovora

(Martin Madunický 02.03.2020)

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

Obec Šterusy začala so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Do obce nám boli dodané 120 l nádoby na kuchynský odpad z domácnosti, ktoré sú umiestnené na parkovisku pri OcÚ, pred domom č. 12, č. 101 a č. 147.

Frekvencia zvozu odpadu ukladaných do zberných nádob bude 1 x do týždňa.

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí:

- Nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné škrupiny, starý chlieb a pod.

Plagát

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu v obci Šterusy na rok 2023

JANUÁR

 • 03.01.2023 ( utorok )
 • 31.01.2023 ( utorok )

FEBRUÁR

 • 28.02.2023 ( utorok )

MAREC

 • 28.03.2023 ( utorok )

APRÍL

 • 25.04.2023 ( utorok )

MÁJ

 • 23.05.2023 ( utorok )

JÚN

 • 20.06.2023 ( utorok )

JÚL

 • 18.07.2023 ( utorok )

AUGUST

 • 15.08.2023 ( utorok)

SEPTEMBER

 • 12.09.2023 ( utorok )

OKTÓBER

 • 10.10.2023 ( utorok )

NOVEMBER

 • 07.11.2023 ( utorok )

DECEMBER

 • 05.12.2023 ( utorok )     

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

(Martin Madunický 02.03.2020)

FAREBNÉ ROZLÍŠENIE ZBERNÝCH NÁDOB NA ODPAD

SMETIAKY

PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ ODPADU

Mýty a pravdy o odpade

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ

PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNSTI ODPADOV

Rozklad odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNOSTI ODPADOV

ZDROJE

Informácie, dokumenty a grafiku sme čerpali z nasludujúcich zdrojov:

SLOVENSKO.SK - Ústredný portál verejnej správy - AGENDA: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Na týchto webových stránkach nájdete viac informácií k téme separácie odpadov!

(Martin Madunický 02.03.2020)

Kontakt:

Úrad

Sviatky a výročia

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

Apríl až Október

 • Sobota: 10:00 - 12:00
 • Streda: 16:00 - 18:00

Marec a November

 • Sobota: 10:00 - 12:00

NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

farnosť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

obecŠterusy