Navigácia

Obsah

Vitajte na nových webových stránkach obce Šterusy.

 
Vážení  návštevníci,

 

vítame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Šterusy. Sme radi, že ste navštívili našu stránku, na ktorej Vám predstavujeme históriu, ale aj súčasnosť našej obce,  počnúc samosprávou, životom materskej školy, organizácií, firiem, kultúrno – spoločenskými, športovými a duchovnými aktivitami občanov našej obce.

Dúfame, že každý si tu nájde potrebné informácie.

Chotár obce má výmeru 1108 ha. K 31.12.2018 žilo v obci 498 obyvateľov s trvalým pobytom. Na  území obce sa nachádza prírodná rezervácia Orlie skaly s rozlohou 31 ha. Chotárom obce preteká Šteruský potok. Intravilán obce dosahuje nadmorskú výšku 230 m, extravilán obce sa rozprestiera v nadmorskej výške 186 – 439 m.

V rokoch 1850 – 1861 a 1872 – 1960 administratívne patrili Šterusy do okresu Piešťany. V rokoch 1961 – 1996 boli Šterusy súčasťou okresu Trnava. V rokoch 1975 – 1990 bola obec ako miestna časť pričlenená k Vrbovému. V roku 1996 boli Šterusy začlenené do obnoveného okresu Piešťany a novovznikajúceho Trnavského kraja.

Sme radi, že ste navštívili našu stránku a venovali jej svoj čas. Svojimi pripomienkami môžete prispieť k jej skvalitneniu a lepšej informovanosti verejnosti o dianí v našej obci.

 

Aktualizácia: Štefan Madunický, starosta obce

Autor: Bc. Zdenka Vlkovičová