NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

 

MAPOVÝ KLIENT ZGBIS

Mapový portál

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 

Navigácia

Obsah

2020

VZN č. 01/2020 - O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Šterusy Stiahnuté: 15x | 03.06.2020

VZN č. 01/2020 - O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Šterusy-Návrh Stiahnuté: 13x | 03.06.2020

2019

Dodatok č.1 k VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 50x | 15.01.2020

VZN č.1-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 78x | 16.01.2020

Dodatok č.2 k VZN č.4/2011 Stiahnuté: 115x | 21.05.2019

Dodatok č.3 k VZN č.4/2011 Stiahnuté: 87x | 21.05.2019

2017

Dodatok č. 1 k VZN 4/2011 o o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a škol. zar. na území obce Šterusy Stiahnuté: 123x | 28.05.2018

VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 117x | 28.05.2018

2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šterusy Stiahnuté: 207x | 13.01.2017

2015

VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 321x | 17.02.2016

VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do NR SR 2016 Stiahnuté: 218x | 17.02.2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 243x | 17.02.2016

2014

VZN 1/2014 Trhový poriadok Stiahnuté: 241x | 11.10.2015

VZN č. 2/2014 - miestne dane a poplatky Stiahnuté: 420x | 11.10.2015

Návrh VZN 2/2014 VZN 2/2009 miestne dane a poplatky pre rok 2015 Stiahnuté: 340x | 11.10.2015

2013

VZN 1/2013 o školských zariadeniach Stiahnuté: 517x | 11.10.2015

VZN 2/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 520x | 11.10.2015

2012

VZN 1/2012 - o spôsobe označovania platby miestnej dane Stiahnuté: 448x | 11.10.2015

VZN 2/2012 Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 533x | 11.10.2015

VZN 3/2012 o držaní psov Stiahnuté: 438x | 11.10.2015

Stránka

VZN a iné dokumenty obce