Navigácia

Obsah

2008

vzn 2-2008 o podmienkach predaja v obci Stiahnuté: 406x | 11.10.2015

vzn 3-2009 o poskytovan soc. sluzieb na r. 2010 Stiahnuté: 436x | 11.10.2015

vzn_2_2009_s_dodatkom (1) Stiahnuté: 404x | 11.10.2015

2009

VZN 1/2009 dotácie obce pre MŠ Stiahnuté: 410x | 11.10.2015

VZN 2/2009 miestne dane a poplatky s dodatkom pre rok 2012 Stiahnuté: 414x | 11.10.2015

2010

PHSR Šterusy Stiahnuté: 1263x | 11.10.2015

Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 480x | 11.10.2015

Štatút obce Šterusy Stiahnuté: 445x | 30.10.2015

VZN 1/2010 - vylepovacie plochy k voľbám Stiahnuté: 456x | 11.10.2015

2011

VZN 1/2011 o odpadoch Stiahnuté: 457x | 11.10.2015

VZN 2/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 440x | 11.10.2015

VZN 3/2011 o uhradách za služby poskytované obcou s dodatkami Stiahnuté: 426x | 11.10.2015

VZN 4/2011 príspevok na úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 488x | 11.10.2015

2012

VZN 1/2012 - o spôsobe označovania platby miestnej dane Stiahnuté: 421x | 11.10.2015

VZN 2/2012 Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 491x | 11.10.2015

VZN 3/2012 o držaní psov Stiahnuté: 410x | 11.10.2015

VZN 4/2012 o poskytovaní dotácií obcou Stiahnuté: 519x | 11.10.2015

VZN 5/2012 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 409x | 11.10.2015

2013

VZN 1/2013 o školských zariadeniach Stiahnuté: 492x | 11.10.2015

VZN 2/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 492x | 11.10.2015

Stránka

VZN a iné dokumenty obce