NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

 

MAPOVÝ KLIENT ZGBIS

Mapový portál

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 

Navigácia

Obsah

2020

VZN č. 01/2020 - O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Šterusy Stiahnuté: 81x

VZN č. 01/2020 - O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Šterusy-Návrh Stiahnuté: 64x

VZN č. 2/2020 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šterusy Stiahnuté: 38x

VZN č. 2/2020 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šterusy-Návrh Stiahnuté: 38x

2019

Dodatok č.1 k VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 112x

VZN č.1-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 188x

Dodatok č.2 k VZN č.4/2011 Stiahnuté: 173x

Dodatok č.3 k VZN č.4/2011 Stiahnuté: 140x

2017

Dodatok č. 1 k VZN 4/2011 o o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a škol. zar. na území obce Šterusy Stiahnuté: 189x

VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 175x

2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šterusy Stiahnuté: 301x

2015

VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 394x

VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do NR SR 2016 Stiahnuté: 281x

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 310x

2014

VZN 1/2014 Trhový poriadok Stiahnuté: 321x

VZN č. 2/2014 - miestne dane a poplatky Stiahnuté: 503x

Návrh VZN 2/2014 VZN 2/2009 miestne dane a poplatky pre rok 2015 Stiahnuté: 411x

2013

VZN 1/2013 o školských zariadeniach Stiahnuté: 574x

VZN 2/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 584x

2012

VZN 1/2012 - o spôsobe označovania platby miestnej dane Stiahnuté: 524x

Stránka

VZN a iné dokumenty obce