Navigácia

Obsah

2008

vzn 2-2008 o podmienkach predaja v obci Stiahnuté: 392x | 11.10.2015

vzn 3-2009 o poskytovan soc. sluzieb na r. 2010 Stiahnuté: 408x | 11.10.2015

vzn_2_2009_s_dodatkom (1) Stiahnuté: 384x | 11.10.2015

2009

VZN 1/2009 dotácie obce pre MŠ Stiahnuté: 395x | 11.10.2015

VZN 2/2009 miestne dane a poplatky s dodatkom pre rok 2012 Stiahnuté: 398x | 11.10.2015

2010

PHSR Šterusy Stiahnuté: 1224x | 11.10.2015

Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 452x | 11.10.2015

Štatút obce Šterusy Stiahnuté: 415x | 30.10.2015

VZN 1/2010 - vylepovacie plochy k voľbám Stiahnuté: 442x | 11.10.2015

2011

VZN 1/2011 o odpadoch Stiahnuté: 441x | 11.10.2015

VZN 2/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 424x | 11.10.2015

VZN 3/2011 o uhradách za služby poskytované obcou s dodatkami Stiahnuté: 408x | 11.10.2015

VZN 4/2011 príspevok na úhradu výdavkov škôl a školských zariadení Stiahnuté: 475x | 11.10.2015

2012

VZN 1/2012 - o spôsobe označovania platby miestnej dane Stiahnuté: 407x | 11.10.2015

VZN 2/2012 Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 459x | 11.10.2015

VZN 3/2012 o držaní psov Stiahnuté: 398x | 11.10.2015

VZN 4/2012 o poskytovaní dotácií obcou Stiahnuté: 498x | 11.10.2015

VZN 5/2012 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 398x | 11.10.2015

2013

VZN 1/2013 o školských zariadeniach Stiahnuté: 478x | 11.10.2015

VZN 2/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 476x | 11.10.2015

Stránka

VZN a iné dokumenty obce