Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

Navigácia

Obsah

2019

Dodatok č.1 k VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 12x | 15.01.2020

VZN č.1-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 17x | 16.01.2020

Dodatok č.2 k VZN č.4/2011 Stiahnuté: 96x | 21.05.2019

Dodatok č.3 k VZN č.4/2011 Stiahnuté: 69x | 21.05.2019

2017

Dodatok č. 1 k VZN 4/2011 o o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a škol. zar. na území obce Šterusy Stiahnuté: 101x | 28.05.2018

VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 97x | 28.05.2018

2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šterusy Stiahnuté: 174x | 13.01.2017

2015

VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 298x | 17.02.2016

VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do NR SR 2016 Stiahnuté: 196x | 17.02.2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 222x | 17.02.2016

2014

VZN 1/2014 Trhový poriadok Stiahnuté: 218x | 11.10.2015

VZN č. 2/2014 - miestne dane a poplatky Stiahnuté: 387x | 11.10.2015

Návrh VZN 2/2014 VZN 2/2009 miestne dane a poplatky pre rok 2015 Stiahnuté: 314x | 11.10.2015

2013

VZN 1/2013 o školských zariadeniach Stiahnuté: 499x | 11.10.2015

VZN 2/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 500x | 11.10.2015

2012

VZN 1/2012 - o spôsobe označovania platby miestnej dane Stiahnuté: 429x | 11.10.2015

VZN 2/2012 Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 500x | 11.10.2015

VZN 3/2012 o držaní psov Stiahnuté: 419x | 11.10.2015

VZN 4/2012 o poskytovaní dotácií obcou Stiahnuté: 526x | 11.10.2015

VZN 5/2012 o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 417x | 11.10.2015

Stránka

VZN a iné dokumenty obce