Menu
Obec Šterusy
ObecŠterusy

VZN a iné dokumenty

2023

VZN č. 4/2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a školského zariadenia

VZN 4-2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,16 kB

VZN č. 3/2023 o miestnych daniach na území obce Šterusy

VZN 3-2023 o miestnych daniach na území obce Šterusy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 352,52 kB

VZN č. 4/2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a školského zariadenia - NÁVRH

VZN č.4-2023- o určení výšky finančných prostriedkov- NÁVRH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,96 kB

VZN č. 3/2023 o miestnych daniach na území obce Šterusy- NÁVRH

Návrh VZN - miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,75 kB

VZN č.2/2023 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šterusy

VZN č. 2-2023 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šterusy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,67 kB

VZN č.2/2023 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šterusy -NÁVRH

VZN č.2-2023 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šterusy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,25 kB

VZN č. 1/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 1-2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,63 kB

2022

Dodatok č. 5 k VZN č. 4/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení na území obce Šterusy

DODATOK č. 5 k VZN č. 4-2011o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šterusy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,1 kB

VZN č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda

VZN 3-2022 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 357,66 kB

VZN č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda - NÁVRH

Návrh VZN 3-2022 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 357,77 kB

VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,07 kB

VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NÁVRH

Návrh VZN 2-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,2 kB

Dodatok č.4 k VZN č.4/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šterusy- NÁVRH

Návrh- Dodatok č.4 k VZN č.4-2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šterusy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,37 kB

VZN č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šterusy

VZN č. 1-2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šterusy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,33 kB

VZN č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šterusy- NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1-2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šterusy- NÁVRH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,39 kB

2021

VZN č.1/2021 -Upravujúce pravidlá času predaja a času prevádzky služieb

VZN_1_2021_upravujúce pravidlá času predaja a času prevádzky služieb1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380,16 kB

VZN č.2/2021- O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia

VZN č.2-2021 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV URČENÝCH NA MZDY A PREVÁDZKU NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,89 kB

2020

VZN č. 2/2020 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šterusy-Návrh

NÁVRH VZN č. 2-2020 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE ŠTERUSY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,49 MB

VZN č. 2/2020 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šterusy

VZN č. 2-2020 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šterusy..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,71 MB

VZN č. 01/2020 - O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Šterusy-Návrh

VZN obce Šterusy č. 1-2020 O ochrannom pásme pohrebísk-Návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 598,82 kB

VZN č. 01/2020 - O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Šterusy

VZN O OCHRANNOM PÁSME POHREBÍSK NA ÚZEMÍ OBCE ŠTERUSY č. 01-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 598,77 kB

2019

Dodatok č.3 k VZN č.4/2011

Dodatok č.3 k VZN 4 2011 o výške mesačného príspevku v MŠ (2).odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 9,31 kB

Dodatok č.1 k VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb

Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2009 o poskytnutí sociálnych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,67 kB

VZN č.1-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.1-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné s.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB

Dodatok č.2 k VZN č.4/2011

Dodatok č.2 k VZN 4 2011 o výške mesačného príspevku v MŠ (2).odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 9,21 kB

2017

Dodatok č. 1 k VZN 4/2011 o o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a škol. zar. na území obce Šterusy

Dodatok 1 k VZN 4 2011 o výške mesačného príspevku v MŠ.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 7,59 kB

VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šterusy č. 12017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,03 kB

2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šterusy

vzn č. 1 2016 o nakladaní s odpadom.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,54 MB

2015

VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

vzn 1 2015- o odpadoch na rok 2016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 32,62 kB

VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do NR SR 2016

vzn 2 2015 - umiestňovanie predvolebných plagátov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,38 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

dodatok 1 2015 k vnz 2 2014 - o miestnych daniach.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB

2014

VZN 1/2014 Trhový poriadok

vzn_1_2014_trhovy_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,04 kB

VZN č. 2/2014 - miestne dane a poplatky

vzn_2_2014_dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,23 kB

Návrh VZN 2/2014 VZN 2/2009 miestne dane a poplatky pre rok 2015

vzn_22014_-_dane_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,98 kB

2013

VZN 1/2013 o školských zariadeniach

vzn_1_2013_o_dotaciach_ms_a_sj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,58 kB

VZN 2/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom

vzn_2_2013_nakladanie_s_ko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,41 kB

2012

VZN 1/2012 - o spôsobe označovania platby miestnej dane

vzn_12012_sposob_oznacovania_platby_miestnej_dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,71 kB

VZN 2/2012 Požiarny poriadok obce

vzn 22012 poziarny poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,2 kB

VZN 3/2012 o držaní psov

vzn_32012_drzanie_psov_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,27 kB

VZN 4/2012 o poskytovaní dotácií obcou

vzn_42012_poskytnutie_dotacii_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,67 kB

VZN 5/2012 o miestnych daniach a poplatkoch

vzn_52012_dane_poplatky_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,85 kB

2011

VZN 1/2011 o odpadoch

vzn 1-2011 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,38 kB

VZN 2/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

vzn 2 2011-mali znecistovatelia ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,65 kB

VZN 3/2011 o uhradách za služby poskytované obcou s dodatkami

vzn_3_2011_o_uhradach_za_sluzby_a_dodatky_k_sadzobniku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,71 kB

VZN 4/2011 príspevok na úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

vzn_4_2011_prispevok_na_uhradu_vydavkov_skol.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,46 kB

2010

VZN 1/2010 - vylepovacie plochy k voľbám

vzn 1-2010 - vylepovacie plochy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,75 kB

Prevádzkový poriadok pohrebiska

prevadzkovy poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,79 kB

PHSR Šterusy

phsr_sterusy_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,74 MB

Štatút obce Šterusy

statut obce sterusy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,11 kB

2009

VZN 1/2009 dotácie obce pre MŠ

vzn 1-2009 - dotacie obce pre matersku skolu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,15 kB

VZN 2/2009 miestne dane a poplatky s dodatkom pre rok 2012

vzn_2_2009_s_dodatkom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,54 kB

2008

vzn 2-2008 o podmienkach predaja v obci

vzn 2-2008 o podmienkach predaja v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,03 kB

vzn_2_2009_s_dodatkom (1)

vzn_2_2009_s_dodatkom (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,54 kB

vzn 3-2009 o poskytovan soc. sluzieb na r. 2010

vzn 3-2009 o poskytovan soc. sluzieb na r. 2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,55 kB

VZN a iné dokumenty obce

 

Samospráva

Sviatky a výročia

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

Apríl až Október

  • Sobota: 10:00 - 12:00
  • Streda: 16:00 - 18:00

Marec a November

  • Sobota: 10:00 - 12:00

NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

farnosť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8 9 10 11 12 13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
3
28
3
29
1
30
3
1
2
2
1
3
1
4
3
5
2
obecŠterusy